SPM 2017 : Soalan Peperiksaan Percubaan / Nota / Tips / Ramalan


Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Bahasa Melayu SPM 2017

Sijil Pelajaran Malaysia atau SPM ialah sejenis peperiksaan yang dianjurkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Usia purata pelajar semasa mengambil SPM ini ialah 17 tahun, iaitu semasa di Tingkatan 5. Ia merupakan ujian terakhir pendidikan menengah atas.

SPM merupakan syarat untuk pelajar di Malaysia untuk menyambung pelajaran ke peringkat pra-universiti. Pelajar mempunyai pilihan sama ada untuk mengambil STPM, Matrikulasi atau kursus asas universiti. Pelajar juga boleh mengambil kursus luar negara seperti A-level.

Berikut adalah koleksi soalan peperiksaan percubaan (Trial Examination Paper) SPM 2017 (Sijil Pelajaran Malaysia)  seluruh negeri mata pelajaran Bahasa Melayu (BM) berserta Skema Jawapan


Read More

Soalan Percubaan Bahasa Inggeris (BI) SPM 2017 Sarawak

Kertas Soalan Peperiksaan Percubaan (Trial Examination Paper) Bahasa Inggeris (BI)
SPM 2017 Sarawak

Sarawak (Kertas 1, Kertas 2, Jawapan 1, Jawapan 2)
Read More

Soalan Percubaan Bahasa Inggeris (BI) SPM 2017 SBP

Kertas Soalan Peperiksaan Percubaan (Trial Examination Paper) Bahasa Inggeris (BI)
SPM 2017 SBP

Read More

Soalan Percubaan Bahasa Melayu (BM) SPM 2017 Yayasan Islam Kelantan (YIK) dan Jawapan

Kertas Soalan Peperiksaan Percubaan (Trial Examination Paper) Bahasa Melayu (BM)
SPM 2017 Yayasan Islam Kelantan (YIK) dan Skema Jawapan


Read More

Soalan Percubaan Bahasa Melayu (BM) SPM 2017 Sabah dan Jawapan

Kertas Soalan Peperiksaan Percubaan (Trial Examination Paper) Bahasa Melayu (BM)
SPM 2017 Sabah dan Skema Jawapan

Sabah (Kertas 1+2, Jawapan)
Read More

Soalan Percubaan Bahasa Melayu (BM) SPM 2017 Johor dan Jawapan

Kertas Soalan Peperiksaan Percubaan (Trial Examination Paper) Bahasa Melayu (BM)
SPM 2017 Johor dan Skema Jawapan

Johor (Kertas 1+2, Jawapan)
Read More